Spring naar inhoud

Supervisie

Aan professionals die met mensen werken worden hoge eisen gesteld om te voorkomen dat ze in ongewenste situaties met hun cliënten terechtkomen. Met behulp van supervisie leer je te reflecteren op je eigen gedrag en de achterliggende oorzaken. Hiermee verhoog je de effectiviteit in het contact met cliënten.

In een veilige omgeving word je ondersteund in de ontwikkeling van jouw inzichten en vaardigheden. Als supervisor bied ik je steun en begeleiding in dit reflectieve proces. Ik streef naar een omgeving waarin je je veilig en gesteund voelt en waar je niet veroordeeld maar aangemoedigd wordt. Mijn aanpak is humanistisch en relationeel. Ik maak gebruik van zowel de klassieke en hedendaagse Transactionele Analyse.

Supervisie vindt plaats in 1 op 1 situaties of in kleine groepen met maximaal 3 personen.

 Supervisie voor:

  • Studenten die zich voorbereiden op het internationale CTA- of TSTA-examen.
  • Professionals die met mensen werken: leidinggevenden, adviseurs, coaches, leraren en trainers die willen reflecteren op hun beroepspraktijk.

Kosten: 

Individuele supervisie:

  • €130,-- per uur.

Groepssupervisie:

  • prijs in overleg.